Toiminta on todellista

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin, kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Yksilöllisten tavoitteiden perusteella valitaan ne kuntoutuksen menetelmät, joiden tarkoituksena on kuntoutujan toimintakyvyn vahvistaminen ja/tai ylläpitäminen.

Toimintaterapiassa kuntoutujalle luodaan motivoiva tilanne tietojen ja taitojen kehittämiselle sekä oppimiselle. Näiden taitojen avulla edistetään kuntoutujan omatoimisuutta hänen normaalissa ympäristössään vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta.

Toimintaterapiapalvelut

Toteutamme toimintaterapiaa yksilö-, pari- ja ryhmäterapioina. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai asiakkaan arkiympäristössä. Toimintaterapia on osa arkea, jolloin lähiympäristön huomioiminen on tärkeä osa toimintaterapiaa.

Arviointi

Tarjoamme toimintakyvyn sekä työkyvyn arviointeja asiakkaille, joilla on vaikeuksia esimerkiksi arjessa selviytymisessä, itsestä huolehtimisessa, sosiaalisissa taidoissa, koulutyöskentelyssä tai leikki taidoissa. Toimintaterapiassa arvioinnit tehdään haastattelun, toiminnan havainnoinnin ja testien avulla.

Konsultaatiot

Tarjoamme toimintaterapian erityisosaamiseen liittyvää konsultaatiota muun muassa asunnonmuutostöissä, apuvälineiden valinnassa, esteettömyyden huomioimisessa kotiympäristössä yms. Olemme valmiita tulemaan myös luennoimaan esimerkiksi muistikuntoutuksesta, arjen apuvälineistä, toimintakyvystä, haasteellisesta käyttäytymisestä. Kysy aiheista lisää!

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on ohjausta, neuvontaa ja luvan antamista seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Seksuaalineuvontakäynnit ovat yksilö- tai parikäyntejä. Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 1-5 käyntiä.

Kysy aiheesta lisää
puh. 0400-680956 (Heli Ojamaa)